Blog

Tech Talk: CINI4.0

Techtalk is een rubriek in het vakblak e-totaal. Regelmatig klimt Hans Korpel van Prokorment in de pen om iets te schrijven voor deze rubriek die gaat over “Technische kennis uit de praktijk”. In deze editie is CINI4.0 het onderwerp.

CINI4.0

Gisteren, we schrijven 22 mei, ben ik (als enige Nederlander tussen Vlamingen en Duitsers) naar het Vlaamse land afgereisd voor de inmiddels 7e bijeenkomst van de CINI4.0/Cornet User Committee Meeting in Gent. Wie, wat, hoe? Ik hoor het u, beste lezer, al zeggen. Dit
behoeft natuurlijk enige uitleg. CINI4.0 staat voor Converging Industrial Networks for Industry 4.0 en is een Vlaams/Duits CORNET-project voor ‘onderzoek naar de praktische inpassing van opkomende technologieën in industriële datacommunicatie en robuustheid van netwerken en installaties’ zoals dit officieel omschreven wordt door de initiatiefnemers. Het is een samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Leuven en Gent met de TH Ostwestfalen en het Fraunhofer Instituut.

Deze TechTalk is te beperkt om uitgebreid stil te staan bij de bijdragen van de verschillende partners, maar hopelijk toereikend om een
inkijkje te geven in het samenwerkingsverband tussen onze ooster- en zuiderburen. Er wordt onderzocht hoe “stand-a-lone” machines met op ethernetcommunicatie gebaseerde besturing opgenomen kunnen worden in grote complexere netwerken van een fabriekshal of zelfs een geheel fabriekscomplex. Nog praktischer: wat is er nodig om TSN (Time Sensitive Networking), Single Pair Ethernet (SPE), Advanced Physical Layer (APL), PROFINET V2.4 en OPC UA toe te passen én te onderhouden en ontstoren?

Eén van de onderzoekprojecten loopt bij ArcelorMittal Gent in de walsenwerkplaats van de Warmwalserij. Hier heeft men een probleem
dat de draadloze communicatie naar de haak van de portaalkraan héél sporadisch wegvalt (de antennes staan bovenop de kraan links van het
midden – zie foto). De occasionele fouten in dit gemengd bedraad/draadloos netwerk zijn niet kritiek, maar preventief willen de ingenieurs dit probleem analyseren en wegwerken. In deze CINI4.0 Use Case zijn – om de oorzaak in kaart te kunnen brengen – op 6 plaatsen passieve analyzers ingezet van verschillende merken die ofwel álle dataverkeer ofwel fouten opslaan. Bovendien worden via een kleine
Raspberry Pi de log-files van o.a. de draadloze clients uitgelezen en opgeslagen: signaalsterkte, dBm, RSSI en de gemiddelde datasnelheid
worden om de 200 ms opgeslagen. Deze zijn uiteraard voorzien van een tijdstempel en gesynchroniseerd met de positie van de kraan en de
haak, m.b.v. een NTP-server. Met dit uitgebreide meetsysteem hoopt men te ontdekken wat er fout gaat en of dit te verhelpen is.
De meetgegevens worden nog volop geanalyseerd, maar voorlopig is een aantal kritieke posities/configuraties gedetecteerd, en zijn er correcties aangebracht in de – zoals vaak – organisch gegroeide uitgebreide, bekabelde (met lange kabels) PROFINET-netwerken.


Interesse gewekt? Neem een kijkje op https://www.cini40.eu.

Hans Korpel, Prokorment

 

About Hans